• Vinkit 20.07.2016

    Markkinointistrategiassa ei ole kyse mainoksista tai brändin visuaalisesta ilmeestä vaan liiketoiminnan johtamisesta. Ennen kuin yritys alkaa suunnitella markkinointia tai strategiaansa, on tärkeää mennä perusasioiden äärelle. Perusajatuksista johdetaan seuraavat askeleet, eli keitä ovat asiakkaat, mitä tuotetta tai palvelua yritys myy, miksi tätä tuotetta tai palvelua ostetaan ja miksi sitä myydään.statistics_257771839 (1)Voitokasta markkinointistrategiaa eli suunnitelmaa, kuinka tehdä voitollista ja menestyvää liiketoimintaa on mahdotonta toteuttaa, ellei ole ensin ymmärrystä siitä mitä yritys tekee ja miksi. Kirkkaana kaiken keskiössä tulee olla liikeidea ja yrityksen toiminta-ajatus, eli miksi yritys on olemassa ja kuinka se aikoo menestyä valitsemallaan toimintasektorilla.Yrityksen nykytila ja mahdolliset uhkatekijät markkinoilla ja kilpailijoihin nähden on tärkeää kartoittaa. Tähän voi käyttää nelikenttä-tutkimusta eli SWOT-analyysiä.Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on hyödyntää ympäristön muodostamia mahdollisuuksia ja torjua uhkia, jotka saattavat olla menestyksen esteenä. Kulmakivinä toiminnalle on, että yrityksen vahvuuksia pyritään kaiken aikaa vahvistamaan ja tiedostettuja heikkouksia poistamaan. Toimenpiteet, joita analyysin pohjalta toteutetaan voivat kattaa esimerkiksi logistiikkaan, tuotantoon, henkilöstöön tai vaikkapa omistukseen liittyviä asioita.Markkinointistrategian rakentaminen on pitkäjänteinen projekti, ja sitä tulee mitata ja analysoida kuukausien ja vuosien varrella. Se antaa kaikelle yrityksen toiminnalle suunnan, mutta se ei kuitenkaan ole kiveen hakattu. Strategiaa tulee muokata ja säätää sen mukaan, kuinka kilpailukenttä ja kuluttajien toiminta muuttuu. Kasvavan ja kehittyvän yrityksen tulee mukautua muuttuvaan ympäristöönsä ja hyväksyä, että mikään strategia tai toimintamalli ei tuo menestystä yhden yön aikana – eikä sama suunnitelma tietenkään toimi sellaisenaan vuosikymmenestä toiseen.Markkinointistrategian voi jakaa kasvuun, kilpailuun tai kannattavuuteen tähtäävään toimintaan, riippuen siitä mihin yritys haluaa eniten panostaa. Markkinointistrategia keskittyy siihen, kuinka tavoitteeksi asetettu liiketoiminnallinen menestys saavutetaan ja mihin budjetoidut varat sijoitetaan.Hyvin suunniteltu markkinointistrategia perustelee tehtävät investoinnit liiketoiminnan kehittämiseksi ja kartoittaa suunnitelmat, joilla yrityksen tavoitteet saavutetaan. Tämä on kuin sotapäällikön suunnitelma vihollista vastaan. Yritykselle tämä tarkoittaa strategiaa, jolla saavutetaan asetettu tulos kilpailijoita vastaan muuttuvassa markkinointitilanteessa valittujen toimintakeinojen avulla.

    Posted by Garrett Stehr @